Llanc 16 oed yn cyfaddef llofruddio dyn yn y Coed Duon

Cyhoeddwyd

Mae llanc 16 oed wedi cyfaddef llofruddio Michael Lee Emmett mewn ymosodiad â chyllell fis Awst.

Bu Mr Emmett - 29 oed a thad i dri - yn yr ysbyty am fis cyn iddo farw o anafiadau i'w afu.

Fe gafodd ei ferch fach ei geni wedi iddo farw.

Fe gyfaddefodd y llanc i lofruddio'r dyn pan ymddangosodd yn Llys y Goron Caerdydd ar linc fideo.

Roedd eisoes wedi ymddangos yn Llys Ynadon Gwent yn dilyn yr ymosodiad fis Awst.

Bryd hynny, roedd Mr Emmett yn dal yn fyw, ac fe wnaeth y llanc gyfaddef iddo glwyfo'n fwriadol, ymosod ar heddwas a thorri rheolau gorchymyn ASBO.

Fe fydd y llanc - na cheir ei enwi oherwydd rhesymau cyfreithiol - yn cael ei ddedfrydu yn y flwyddyn newydd.

Mewn teyrnged i Mr Emmett wedi ei farwolaeth, fe ddywedodd ei bartner, Natalie: "Roedd Michaelee yn ŵr bonheddig oedd yn rhoi eraill gyntaf bob tro.

"Roedd yn dad ffantastig i'n efeilliaid ac roedden ni'n gwybod y byddai wedi dotio ar ei ferch fach.

"Roedd yn fwy na dim ond partner i mi a thad i'n plant, ef oedd fy enaid hoff cytûn, fy ffrind gorau a chafodd ei gymryd oddi arnon ni yn rhy fuan mewn ffordd greulon.

"Chaiff e fyth ei anghofio ac mi fyddwn ni'n ei garu am byth."

Straeon perthnasol