Y flwyddyn a fu i'r Cynulliad

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Iechyd a'r cyfansoddiad gafodd y prif sylw gan wleidyddion Bae Caerdydd eleni

Byw yn y cysgodion oedd Aelodau'r Cynulliad i ryw raddau eleni, dan gysgod etholiadau Ewrop yn hanner cyntaf y flwyddyn ac yng nghysgod refferendwm yr Alban yn yr ail.

Er i Lafur ddiweddau ar y brig yn yr etholiad Ewropeaidd, dim ond o drwch blewyn y curodd plaid UKIP ac ofer oedd eu gobeithion am ail sedd ym Mrwsel.

I'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru roedd y canlyniad yn dipyn o ddihangfa, gyda'r ddwy blaid yn llwyddo i gadw eu cynrychiolwyr yn y senedd gyfandirol.

Ond yn ôl y Bae, nid Ewrop na chynnydd UKIP oedd ar feddyliau'r aelodau. Dau bwnc oedd yn dominyddu'r siarad yn y coridorau - iechyd a'r cyfansoddiad.

Gwasanaeth iechyd

Fe berodd ymosodiadau mynych y Ceidwadwyr a rhannau o'r wasg Brydeinig ar gyflwr Gwasanaeth Iechyd Cymru gryn bryder i'r Llywodraeth - er i hyd yn oed ambell i Geidwadwr deimlo bod David Cameron wedi mynd yn rhy bell trwy ddisgrifio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr fel 'y llinell rhwng bywyd ac angau'.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Oedd Mr Cameron yn anghywir i ddisgrifio'r ffin rhwng Cymru a Lloegr fel 'y llinell rhwng bywyd ac angau'?

Baglu oedd hanes y Ceidwadwyr wrth drin y cwestiwn cyfansoddiadol hefyd.

Cafodd tri aelod o gabinet yr wrthblaid y sac am anwybyddu'r chwip mewn dadl ynghylch rhoi pwerau dros drethi i'r Cynulliad - ffrwgwd diangen wnaeth lawer i danseilio blwyddyn Andrew R.T. Davies.

Go brin fod bron unrhyw un yn cofio union achos y ffrae honno yn sgil y dymestl gyfansoddiadol a achoswyd gan refferendwm yr Alban - digwyddiad a allasai arwain at newidiadau sylfaenol yn y berthynas rhwng gwahanol wledydd y Deyrnas Unedig.

Ysgrifennydd Gwladol newydd

Wrth i Carwyn Jones geisio delio â'r cynnwrf hwnnw, mae'n debyg ei fod yn falch mai Stephen Crabb ac nid David Jones yw Ysgrifennydd Cymru erbyn hyn.

Dyrchafwyd aelod Preseli Penfro i'r cabinet ym mis Gorffennaf, gan drawsnewid y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol.

Yn ôl yn y Cynulliad, cafodd y Llywodraeth fawr o drafferth i gyflawni ei busnes er ei diffyg mwyafrif.

Cafwyd cytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol i basio cyllideb - cytundeb sy'n sicrhau na ddylai 'na fod unrhyw ddrama yn y bae rhwng nawr a'r etholiad cyffredinol flwyddyn nesaf.