'Dolig dedwydd?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Anrheg 'dolig hwyr fyddai'n plesio Warren Gatland - Camp lawn arall yn 2015!

Gyda dathliadau'r 'Dolig wedi dechrau, mae Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru yn dyfalu a fydd 'na ddigon o hwyl yr ŵyl i'r garfan genedlaethol ac i'r rhanbarthau.

Anrhegion yn y sach

"Pwy sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw ddistaw bach?… a rhywbeth yn ei sach." A hithau'n Nadolig mae'n anodd peidio dyfalu pa fath o anrhegion sydd yn y sach i rygbi Cymru.

Gyda'r nosweithiau'n oer a gwlyb beth am setlo lawr gyda ffilm fwya' poblogaidd y funud - 'Frozen'. Wedi meddwl o ystyried y berthynas rhwng yr Undeb a'r rhanbarthau, efallai na - let it go bois bach, let it go!

Beth am bach o gerddoriaeth 'te? Nawr chi'n siarad - CD y funud yn addas iawn - 4 gan One Direction! Gobeithio bydd 'na gyd-dynnu i'r un cyfeiriad gan y rhanbarthau a'r Undeb yn 2015.

Mae'n siŵr bod Warren Gatland wedi cael ei anrheg 'Dolig yn gynnar gyda'r fuddugoliaeth dros y Springboks. Ar ôl yr holl sôn am bwysau fe all Gats ymlacio am y tro a mwynhau'r ŵyl. Anrheg hwyr byddai buddugoliaeth arall yn erbyn Lloegr i ddechrau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - a dim anafiadau dros gyfnod yr ŵyl.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Warren Gatland yn gobeithio na fydd ei chwaraewyr allweddol yn cael eu hanafu fel ddigwyddodd i'r maswr Dan Biggar nôl ym mis Hydref

Rhagor o wylwyr?

A sôn am gyfnod yr ŵyl dyma gyfle perffaith am anrheg 'Dolig i'r rhanbarthau - torfeydd. Yr unig gêm gynghrair sydd wedi denu dros 8,000 o gefnogwyr i unrhyw faes yng Nghymru'r tymor hwn yw'r gêm rhwng y Gweilch a'r Gleision nôl ym mis Hydref pan ddaeth bron i 11,000 i'r Liberty.

Rhwng nawr a dechrau'r flwyddyn bydd hanner dwsin o dderbies Cymreig a chyfle gan bob un o'r rhanbarthau yn eu tro i gynnal gêm fawr. Ac er bod arian yn brin a gwario ar y Nadolig yn siŵr o gael effaith, mae'n gyfle i gefnogwyr ddangos bod 'na gefnogaeth i rygbi ar lefel rhanbarthol.

Disgrifiad o’r llun,
Gweilch v Gleision 2010: Bydd y rhanbarthau yn gobeithio na fydd 'na eira i gadw'r torfeydd draw dros yr ŵyl eleni

Cwpan y Byd

Er eu bod nhw'n gorfod hepgor y twrci a'r trimins, mae'n gyfle hefyd i'r chwaraewyr ddisgleirio ac ennill anrheg iddyn nhw'u hunain, sef lle yng ngharfan y Chwe Gwlad a phwy a ŵyr, yr anrheg eitha' sef lle yng ngharfan Cwpan y Byd.

Gobeithio bod pasport pawb yn gyfredol oherwydd mae Cymru am fynd i bob eitha' - yn llythrennol i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth. O uchder alpau'r Swistir, i wres llethol Qatar ac oerfel Gwlad Pwyl cyn paratoi gyda gemau yn erbyn Iwerddon a'r Eidal.

Maen nhw'n teithio fwy na Siôn Corn dros yr wythnosau nesa', ond mae'r patrwm o dreulio cyfnod helaeth gyda'i gilydd fel carfan wedi gweithio yn y gorffennol. Gobeithio mai Warren Gatland fydd y dyn gwallt gwyn yn ei lifrau coch fydd yn gallu troi rownd ddiwedd y flwyddyn a dathlu gyda "Ho,ho,ho!"

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Gymru lot o waith paratoi i'w wneud os am guro goreuon y byd yng Nghwpan y Byd yr Hydref nesaf