BBC Cymru Fyw

Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am ddau sydd ar goll

Published
image copyrightHeddlu De Cymru
image captionMae Indie Buckley ar goll ers dydd Sul
Mae Heddlu De Cymru sydd yn ymchwilio i ddiflaniad Indie Buckley, 13, o Gastell-nedd yn credu ei bod gyda dyn ifanc sydd hefyd ar goll - Brandon Lee Deacon, 17, o Gaerdydd.
Gadawodd Indie Buckley ei chartref yng Nghastell-nedd ar Ragfyr 14 er mwyn teithio i gyfarfod cyfaill ym Mhort Talbot. Mae'r heddlu yn credu ei bod wedi teithio wedyn i Gaerdydd.
Roedd Indie yn gwisgo trowsus tynn du, esgidiau rhedeg 'Nike' gwyn, top 'Adidas' glas, a chôt werdd. Mae ganddi wallt hir tywyll ac mae hi'n bum troedfedd, saith modfedd o daldra.
Mae'r heddlu wedi derbyn gwybodaeth sydd yn awgrymu fod Brandon Deacon wedi ei weld yng nghwmni merch sydd yn edrych yn debyg i ddisgrifiadau o Indie Buckley.
Cafodd Brandon Deacon ei weld ddiwethaf fore Llun, 16 Rhagfyr, yn Nheras Cathays, Caerdydd. Roedd yn gwisgo côt ddu, cap coch, trowsus du ag esgidiau rhedeg glas.
Dywedodd y Ditectif Arolygydd Trudi Meyrick, o Heddlu De Cymru: ''Rydym yn pryderu am lês Indie ac yn apelio arni i gysylltu er mwyn cadarnhau ei bod yn ddiogel.
''Mae ymholiadau yn digwydd ar hyn o bryd i geisio dod o hyd iddi hi ac i Brandon Lee Deacon, sydd hefyd ar goll. Fe hoffwn ofyn i unrhyw un sydd wedi gweld Indie neu Brandon i gysylltu gyda'r heddlu'', meddai.
Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am leoliad Indie Buckley neu Brandon Deacon i gysylltu gyda nhw drwy ffonio 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1400465589.