Tân: Marwolaeth ddamweiniol pensiynwr o Lanaelhaearn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cwest yng Nghaernarfon

Mae cwest wedi clywed ei bod yn debyg fod dyn o Wynedd wedi marw o drawiad cyn iddo gael ei losgi mewn tân ar Orffennaf 31.

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi yn achos Eifion Wyn Morgan, 74 oed o Lanaelhaearn ym Mhen Llŷn.

Oherwydd cyflwr ei gorff ar ôl y tân doedd dim modd i'r patholegydd ddweud beth achosodd y farwolaeth ond clywodd y cwest fod gan Mr Morgan nifer o broblemau meddygol, gan gynnwys epilepsi.

Dywedodd ei ferch Debbie Bacon ei fod yn bwriadu llosgi papurau personol mewn bin yng nghefn y tŷ.

Ond pan gyrhaeddodd hi roedd corff ei thad yn y lludw.

Yn ôl swyddog o'r frigâd dan roedd y bin ger mynedfa sied, sied oedd yn cynnwys deunydd fyddai'n llosgi'n rhwydd.

'Taro'n sâl'

Dywedodd y crwner Dewi Pritchard-Jones ei fod yn credu fod "Mr Morgan wedi cynnau'r tân yn y bin cyn mynd i'r sied. Mae'n bosib iawn," meddai, "ei fod wedi mynd i roi rhywbeth ar y tân.

"Wrth fynedfa'r sied, lle oedd yn ceisio cael deunydd i roi ar y tân, mae'n debyg iddo gael ei daro'n sâl. O gofio ei record feddygol y peth mwyaf tebygol yw iddo gael ffit epilepsi neu, yn fwy tebygol, drawiad.

"Mae'n bosib fod Mr Morgan wedi syrthio a thynnu deunydd o'r sied, deunydd a gynheuodd oherwydd y tân yn y bin.

"Roedd Mr Morgan un ai wedi marw cyn i'r tân ei gyrraedd neu mi oedd yn anymwybodol a byddai wedi marw yn fuan wedyn.

"Ni allaf ddweud achosion naturiol oherwydd ni allaf brofi iddo gael trawiad.

"Ond fy nghred yw iddo syrthio i'r llawr a bod deunydd o'r sied wedi dod i gysylltiad â'r tân, a bod y tân yna wedi llosgi'r corff."