Cyhuddiad rhyw: Gollwng achos gweinidog

Cyhoeddwyd

Mae cyhuddiad yn erbyn gweinidog 82 oed o Sir Gaerfyrddin, oedd wedi ei gyhuddo o drosedd rhywiol hanesyddol yn erbyn plentyn, wedi ei ollwng yn swyddogol.

Roedd Gwyn Ieuan Morgan yn wynebu'r cyhuddiad o ymosodiad anweddus ar fachgen o dan 14 oed. Cafodd ei arestio ym mis Hydref y llynedd ac roedd i fod i wynebu achos llys y flwyddyn nesaf.

Mewn gwrandawiad byr yn Llys y Goron Abertawe ddydd Iau ni wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron gynnig unrhyw dystiolaeth.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron fod dau adroddiad seiciatryddol - un ar ran yr erlyniad ac un ar ran yr amddiffyniad - wedi dangos nad oedd y Parchedig Morgan mewn cyflwr i wynebu achos oherwydd ei iechyd.

Mr Morgan oedd gweinidog capeli Bryn Iwan ger Cynwyl Elfed a Moreia, Blaenwaun ger San Clêr. Bu'n gwasanaethu'r ddau gapel ers 1972.