Ffrae gyfieithu Tesco: Comisiynydd yn ymateb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Aaron Davies
Disgrifiad o’r llun,
Arwydd Tesco yng Nghyffordd Llandudno

Mae Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, wedi dweud mewn datganiad wrth raglen Taro'r Post, ar BBC Radio Cymru, na ddylid defnyddio offer mecanyddol i baratoi cyfieithiadau neu ymatebion Cymraeg, heb brawf-ddarllen y cynnwys yn gyntaf.

Daeth datganiad Meri Huws yn dilyn cwyn gan fyfyriwr chweched dosbarth o Lanrwst, oedd wedi ysgrifennu at Tesco yn cwyno am ''gamgymeriadau gwirion'' ar arwyddion Cymraeg yn siop y cwmni yng Nghyffordd Llandudno.

Yn ôl Aaron Davies, yr hyn oedd wedi ei wylltio fwyaf oedd ymateb Tesco ar e-bost i'w gŵyn wreiddiol.

Mae Tesco wedi dweud eu bod yn edrych ar y mater.

'Safonau uchaf'

Wrth siarad ar Taro'r Post ddydd Iau, dywedodd Aaron Davies fod yr ymateb a gafodd gan Tesco yn Gymraeg, ond "nad oedd yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl".

Dywedodd y dylai cwmniau fel Tesco sicrhau fod eu defnydd o'r Gymraeg yn cyrraedd y ''safonau uchaf''.

Dyma ran o ymateb Tesco mewn ebost i gŵyn wreiddiol Aaron Davies:

'Diolch i chi am gysylltu â ni ac rwy'n gobeithio y byddwch yn e-bost hwn darganfyddiadau yn dda.Roeddwn yn flin iawn eich bod yn canfod 3 camgymeriadau ar yr arwyddion yn ein siop Nghyffordd Llandudno.Gallaf ddeall pa mor annifyr ac yn siomedig y byddai hyn yn addas i chi eu gweld.

'Er mwyn i mi adael iein Rheolwr Siop Cyffordd Llandudno yn gwybod am hyn, a fyddech cystal ateb y neges hon ac atodi llun o'r arwyddion er mwyn i mi drosglwyddo i Mr Roberts a gofyn iddo gael ei gywiro?

'Mae bod yn gwbl ymrwymedig i'r iaith Gymraeg, rydym yn darparu arwyddion deuol lle bynnag y mae'n angenrheidiol. Yn ogystal, mae'r uwch dimau rheoli mewn nifer o'n siopau hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl. Staff sy'n siarad di-Gymraeg yn fuan yn dysgu i godi'r iaith yn syml drwy ddelio â'n cwsmeriaid o ddydd i ddydd. Felly, mae ein staff yn adlewyrchu y bobl sy'n byw yn y gymuned leol'.

'Angen prawf-ddarllen'

Mewn datganiad fe ddywedodd Comisiynydd y Gymraeg wrth Taro'r Post ei bod yn ymddangos fod y cwmni wedi defnyddio meddalwedd cyfieithu i ateb y gŵyn.

Meddai'r datganiad: "Mae'n ymddangos bod Tesco wedi defnyddio system gyfieithu fecanyddol mewn ymgais i ateb yr e-bost yn y Gymraeg.

"Heb brawf-ddarllen trylwyr, barn y Comisiynydd yw na ddylid defnyddio systemau o'r fath. Byddwn yn annog Tesco i ddefnyddio cyfieithydd cymwys, naill ai i gyfieithu eu deunydd print, arwyddion ac e-byst, neu i ddefnyddio prawf-ddarllenydd cymwys i adolygu unrhyw beth sydd wedi ei gyfieithu'n fecanyddol", meddai Meri Huws yn y datganiad.

Dywedodd Tesco wrth raglen Taro'r Post fod y cwmni yn edrych ar fanylion y llythyr ac yn bwriadu cysylltu gyda'r cwsmer.