AC yn galw am wahardd cwmni adeiladu canolfan Pontio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Canolfan newydd Pontio ym Mangor - oedi cyn agor

Mae Alun Ffred Jones AC wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd cwmni Galliford Try - sy'n adeiladu canolfan Pontio ym Mangor - rhag cystadlu am gontractau arian cyhoeddus eraill yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae dyddiad cwblhau prosiect Pontio wedi llithro bedwar mis yn bellach na'r amserlen estynedig y cytunwyd arni yn ôl Mr Jones.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae oedi ar brosiectau mawr o'r fath yn gyffredin, ac mae'r llywodraeth yn hyderus na fydd yr oedi yn effeithio ar lwyddiant y ganolfan yn y tymor hir.

'Tanseilio hyder'

Mewn llythyr at y Gweinidog Cyllid Jane Hutt, dywed Alun Ffred Jones, Aelod Cynulliad Arfon, fod yr oedi yn tanseilio hyder y cyhoedd ac enw da Prifysgol Bangor.

Yn ôl Mr Jones: "Mae hwn yn brosiect pwysig ddaw â budd mawr i'r Brifysgol a'r gogledd orllewin yn gyffredinol, ac yn un yr wyf wedi ei gefnogi yn gyson. Ond mae'r oedi wrth gwblhau'r gwaith yn tanseilio hyder y cyhoedd ac yn niweidio enw da'r brifysgol ac arianwyr y prosiect."

Dywedodd cwmni Galliford Try mewn datganiad: "Mae Galliford Try wedi ei ymrwymo i barhau i gydweithio yn agos gyda Phrifysgol Bangor a'r holl randdeiliaid er mwyn cwblhau y prosiect pwysig yma yn llwyddiannus."

Mewn ymateb i sylwadau Alun Ffred Jones, fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y cymorth ariannol mae'r llywodraeth wedi ei roi i Brifysgol Bangor ar gyfer canolfan gelfyddydol ac arloesi Pontio yn mynd i sicrhau manteision tymor hir i'r holl ardal.

'Oedi yn gyffredin'

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae oedi mewn gwaith adeiladu yn gyffredin gyda datblygiadau isadeiledd mawr ac rydym yn hyderus na fydd hyn yn effeithio ar ddylanwad tymor hir y datblygiad a'r nod o wobrwyo arian Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

"Rydym yn parhau mewn cyswllt agos gyda Phrifysgol Bangor ac fe fyddwn yn parhau i'w cefnogi fel y gall y prosiect gael ei gwblhau mor fuan â phosib."

Fe gadarnhaodd Prifysgol Bangor wrth BBC Cymru yn ddiweddar fod cost adeiladu y ganolfan gelfyddydau wedi cynyddu o £37m yn wreiddiol i dros £49m. Cafodd y dyddiad agor swyddogiol ei ohirio o fis Medi eleni tan 2015.

Straeon perthnasol