Carcharu gang am dwyll morgeisi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Pickering, Cainen a John wedi creu anghydfod dros dir er mwyn gostwng prisiau tai er mwyn eu prynu

Mae gang oedd yn gyfrifol am dwyll yn ymwneud a morgeisi gwerth dros £5m wedi eu carcharu.

Fe gafodd Ben Pickering, 35, Mark Cainen, 44, Paul John, 44, ag Emma Davey, 34, forgeisi wrth ddefnyddio enwau ffug.

Cafodd y pedwar eu carcharu am gynllwynio i dwyllo yn Llys y Goron Abertawe.

Cafodd Pickering ei garcharu am chwe blynedd, Cainen am wyth mlynedd a John am dair blynedd a phedwar mis.

Derbyniodd Davey garchar am 12 mis wedi ei ohirio am ddwy flynedd a bydd yn gorfod gwneud 200 awr o waith ynddi-dâl

Roedd Pickering, oedd yn gynhyrchydd ffilmiau ac unwaith yn ymgeisydd i'r Ceidwadwyr yn sedd Gorllewin Abertawe yn etholiadau San Steffan, wedi gweithio ar y cyd gyda Cainen er mwyn gwneud ceisiadau ffug yn defnyddio enwau a dogfennau oedd wedi eu ffugio.

'Barus'

Fe wnaeth y dynion newid eu henwau yn swyddogol hefyd fel rhan o'r cynllun.

Cafodd nifer fawr o eiddo ei brynu yn ardal Abertawe a Rhydaman dros gyfnod o wyth mlynedd.

Defnyddiodd John ei swydd fel ymgynghorydd ariannol i wneud y ceisiadau ac fe gafodd gymorth gan Davey, oedd yn werthwr tai o Rydargaeau, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas: ''Cafodd y troseddau hyn eu sbarduno nid gan angen economaidd ond gan farusrwydd.''

Yn dilyn y dyfarniad, dywedodd Catrin Evans, pennaeth Uned Achosion Cymhleth Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: ''Roedd y pedwar diffynnydd yn rhan o dwyll ariannol cymhleth, systematig ag eang, wedi ei weithredu dros gyfnod maith.

''Roedd maint a chymhlethdod y twyll yn sylweddol.

"Defnyddiodd dau o'r diffynyddion nifer o enwau gwahanol a'u cwmnïau eu hunain i weithredu'r twyll. Cafodd nifer o ddogfennau eu ffugio er mwyn creu rhwydwaith o dwyll.''