Plant cynradd 'yn parhau'n llwglyd' ar ôl cinio ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dros 1,000 o blant eu holi fel rhan o'r arolwg

Yn ôl arolwg ar ran Comisiynydd Plant Cymru mae hanner plant ieuengaf ysgolion cynradd yn parhau yn llwglyd ar ôl cael cinio ysgol.

Roedd y canran hyd yn oed yn uwch, 70%, ar gyfer disgyblion rhwng 9-11 oed.

Roedd y Comisiynydd, Keith Towler, wedi penderfynu cynnal arolwg ar ôl i waith ymchwil gan BBC Cymru y llynedd ddangos fod nifer o ysgolion yn torri nôl ar roi ail brydiau.

Fe wnaeth mwy na 1,000 o blant cynradd ac uwchradd ymateb mewn holiadur ar y we.

Dim ail bryd

Yn ôl yr arolwg roedd 27% o blant 5 i 8 oed yn teimlo'n llwglyd ar ôl cael cinio ysgol, gyda 27% arall weithiau'n teimlo'n llwglyd ar ôl cinio.

Roedd y ffigwr ar gyfer plant 9 i 11 oed yn uwch, gyda 29% yn dweud eu bod yn teimlo'n llwglyd, a 41% arall weithiau'n teimlo'n llwglyd ar ôl bwyta cinio ysgol.

Roedd bron i 40% o'r plant hefyd yn cwyno nad oedden nhw'n cael mwy o fwyd os oedden nhw'n gofyn amdano.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Keith Towler: "I lawer o'r plant hyn dyma'r unig bryd poeth fyddan nhw'n ei gael mewn diwrnod."

Dywedodd Keith Towler: "Yn amlwg, mae rhywbeth o'i le gyda'r system os oes rhai o'n disgyblion yn teimlo'n llwglyd ar ôl cael cinio ysgol.

"I lawer o'r plant hyn - oherwydd eu cefndir economaidd-gymdeithasol - dyma'r unig bryd poeth fyddan nhw'n ei gael mewn diwrnod.

'Angen sylfaenol'

"Rwyf i'n cydnabod ei bod yn anodd ar awdurdodau lleol ar hyn o bryd ond rydym ni'n sôn am angen sylfaenol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi cynhyrchu canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff llywodraethol, yn cynnwys adran sy'n awgrymu maint prydiau.

"Fe ddylai cinio ysgol ddarparu 30% o'r egni sydd ei angen ar gyfartaledd ar ddisgyblion.

"Mae yna ddyletswydd gyfreithiol ar ysgolion ac awdurdodau lleol i gydfynd a'r canllawiau statudol."

Gwnaed cais am sylw gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Straeon perthnasol