Cartref i ddyn oedd yn byw mewn ogof

  • Cyhoeddwyd
Ray BurtonFfynhonnell y llun, Steve Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y grŵp lleol Hope Restored eu bod wedi ffeindio llety priodol i Mr Burton

Mae dyn digartref oedd yn byw mewn ogof yn edrych dros fan gwyliau poblogaidd wedi dod o hyd i lety gyda help grŵp lleol sy'n dibynnu ar roddion.

Roedd Ray Burton, 52, yn ofni y byddai'n rhaid iddo dreulio'r Nadolig mewn pabell mewn ogof ar Y Gogarth, Llandudno.

Ond mae sylfaenydd Hope Restored, sy'n cefnogi pobl leol digartref, yn dweud ei bod wedi dod o hyd i fflat iddo.

Roedd hanes Mr Burton wedi dod i sylw'r cyhoedd wedi iddo ymddangos yn y Daily Post, ac arweiniodd hyn i bobl ddod ymlaen gyda chynigion i'w helpu.

Dywedodd Brenda Hewitt, sy'n rhedeg Hope Restored, fod gan y dref oddeutu dwsin o bobl ddigartref sydd yn aml yn cysgu yn yr ogofeydd.

Mae Ms Hewitt, sy'n gweithio o ddydd i ddydd fel gofalwr capel, yn croesawu defnyddwyr y gwasanaeth i Gapel Gloddaeth Llandudno am ginio Nadolig ddydd Gwener.

O ddrwg i waeth

Dywedodd Mr Burton wrth y papur ei fod wedi colli fflat oedd wedi cael ei ffeindio iddo gan Hope Restored yn gynharach yn y flwyddyn yn dilyn problemau wedi'u hachosi gan bobl eraill oedd yn defnyddio'r fflat.

Aeth ei fywyd o ddrwg i waeth pan losgwyd ei eiddo yn yr ogof rhyw fis yn ôl.

"Rwy'n mynd yn rhy hen i fyw ar y stryd," ddywedodd Mr Burton wrth y papur, gan egluro fod amodau'r ogof yn oer, gwlyb a budr.

Wedi'r tân, rhoddodd Ms Hewitt babell ac eitemau eraill iddo a dechreuodd chwilio am le newydd i aros ar ei gyfer.

Dywedodd hi ei bod wedi siarad â Mr Burton ddydd Mercher ble y cafodd hi roi newyddion da iddo.

"Rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i rywle iddo," dywedodd Ms Hewitt gan egluro fod y grŵp, sy'n cael ei ariannu gan roddion, yn cyfrannu at gost y fflat.

"Rwyf wedi dweud wrtho mai dyma ei gyfle olaf."