Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hulton Archive
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pêl-droed yn boblogaidd ar ddiwrnod Nadolig yn y 19eg ganrif

Cas gwestiwn Angharad Tomos yr adeg hon o'r flwyddyn ydi 'Ydych chi'n barod?'

Hen gwestiwn annifyr ydi o meddai yn yr Herald, yn gwahanu pobl yn bobl tebol ac yn bobl hwyr.

Ond mae hi'n edrych ymlaen - a dweud y gwir, llawn gwell ganddi'r wythnos sy'n arwain at y 'Dolig na'r wythnos sy'n dilyn.

Mi gychwynnodd Angharad ei pharatoadau yn gynt nag arfer eleni, ond y broblem gyda bod mor drefnus yw bod pethau'n dueddol o fynd ar goll.

Un peth handi iawn dorrodd hi o bapur newydd oedd rhestr 'Essential Guide to an Organized Christmas'. Yn anffodus, dyw hi ddim yn gallu dod o hyd iddo.

Nid pawb sy'n gwirioni'r un fath. Tase Phil Stead yn cael ei ffordd, byddai un hen draddodiad yn cael ei adfer ddiwrnod Dolig.

Yn Golwg dywed y byddai llawer ohonom yn hoffi gweld gêm bêl-droed o ryw fath yn fyw neu hyd yn oed ar y teledu.

Roedd pêl-droed yn boblogaidd ar ddiwrnod Nadolig drwy Gymru yn y 19eg ganrif, meddai - roedd torf fawr yn gwylio'r gêm draddodiadol yn Nolgellau bob blwyddyn, mae adroddiad am garcharorion gwallgofdy Dinbych yn cael chwarae am hwyl ddydd Nadolig 1870, a bu Wrecsam yn chwarae ar y pumed ar hugain tan 1959.

Disgrifiad o’r llun,
Salad neu siocled?

Bwyd iach

Beth bynnag am gicio pêl, bydd y mwyafrif ohonon ni'n gloddesta ac yn gwledda dros yr ŵyl, ond nid Catrin Ahmun a'i mam.

Mewn blog newydd mae Catrin, sydd wedi bod yn y maes bwyd iach ers chwe blynedd yn sôn ei bod hi a'i mam yn mynd i weithio gyda'i gilydd i greu'r iechyd gorau posibl.

Egwyddor sylfaenol Catrin yw os ydyn ni'n bwyta bwydydd sy'n llawn maeth ac yn dyfrhau'r corff, wnawn ni leihau 'cravings' a lleihau'r bwydydd gwael yn ein deiet.

Pan rydyn ni eisiau bwyd fel siocled, nid y siocled mae'r corff eisiau meddai - rhywbeth o fewn y siocled mae'r corff yn chwilio amdano'n aml, fel magnesiwm.

Mae magnesium i'w gael mewn cnau amrwd a dail gwyrdd fel kale, felly os gwnawn ni gynyddu'r bwydydd yma fe wnawn ni leihau'r awydd i fwyta bwydydd gwael.

Siocled neu kale - mae'n ddewis anodd dydi.

Disgrifiad o’r llun,
Mae seremoni yr Orsedd yn dra gwahanol yn y Wladfa

Bywyd newydd

Does fawr o amheuaeth mai blwyddyn Dylan Thomas fu 2014, a gyda ffilm Dan y Wenallt yn dod i'r sgrin ddiwedd y mis, mae ei seren, Rhys Ifans wedi bod yn sgwrsio amdani gyda Golwg a Chymru Fyw.

Mae hwn yn ddehongliad gwahanol iawn i ffilm 1972 meddai - yn brofiad mwy seicadelig efallai.

Temtasiwn, dyna be' 'di'r darn, am bentre' sydd â breuddwydion rhyfedd, a dyna be', mewn ffordd, oedd Dylan Thomas yn ei ddychanu.

Tu ôl i ddrysau a ffenestri caeedig y pentref bach yma mae 'na fyd arall.

Ond os mai ar Dylan Thomas oedd y pwyslais eleni, beth fydd yn cael y sylw'r flwyddyn nesaf tybed?

Dwi'n meddwl bod 'na ambell i awgrym yn dechrau dod i'r golwg.

Ar wefan Ffrwti mae Gwyndaf Lewis yn sôn y bydd Clwyd Theatr Cymru'n creu profiad celfyddydol anhygoel, mewn partneriaeth â'r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia, gyda chynhyrchiad cerddorol sy'n cofnodi stori anhygoel yr arloeswyr a deithiodd siwrnai o 7,000 o filltiroedd i sefydlu bywyd newydd ar baith agored Patagonia.

Ie, Patagonia. Ac os ydych chi am brofi'r dathlu eich hun, yn Golwg mae hysbyseb a gwahoddiad i chi ymuno â Pererindod Patagonia yn yr hydref. Dwi'n amau mai megis dechrau yw hyn - cyn hir bydd pob un ohonon ni'n gyfarwydd iawn â'r paith a'r gauchos.

Ond yn y cyfamser, nol yma yng Nghymru, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb.