'Toriadau yn rhoi straen beryglus ar yr heddlu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ian Johnston yn dweud nad yw'r toriadau yn gynaliadwy

Mae toriadau yn rhoi straen beryglus ar blismona, yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi toriad o 4.9% i gyllidebau Cymru a Lloegr, ac mae Ian Johnston yn dweud y bydd rhaid i'r heddlu ganolbwyntio ar eu blaenoriaethau.

Dywedodd y Swyddfa Gartref y byddan nhw'n sicrhau bod gan yr heddlu yr adnoddau i gwblhau eu "gwaith pwysig".

Ond mae Mr Johnston yn dweud bod Heddlu Gwent eisoes wedi colli 223 o heddweision a 169 o staff eraill mewn pedair blynedd.

'Straen'

Mae Mr Johnston yn honni bod y llu wedi gweld toriad o 30% mewn termau real ers 2010-11.

Dywedodd ei fod yn deall yr angen am doriadau, ond ei fod yn poeni am yr effaith ar wasanaethau rheng-flaen.

"Nid yw'r toriadau parhaus yma yn gynaliadwy ac maen nhw'n sicr o roi lefel beryglus o straen ar ein hadnoddau yn y dyfodol," meddai.

"Gallwch chi ddim rhoi pris ar ddiogelwch y cyhoedd."

'Sefyllfa ddifrifol'

Ychwanegodd Mr Johnston bod y toriadau yn sicr o gael effaith, ac nad yw gweinidogion yn deall pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa.

"Mae ardaloedd gwledig fel Gwent yn elwa o gael swyddogion yn yr ardal.

"Dwi'n meddwl bod angen i bobl sylweddoli bod toriadau pellach yn golygu y bydd angen i ni ganolbwyntio ar blismona ardaloedd sy'n flaenoriaeth gyntaf."

Daw'r toriadau wythnosau wedi adroddiad beirniadol gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, oedd yn galw am sicrhau gwell gwerth am arian gan heddluoedd.

Mae'r Gweinidog Heddlua, Mike Penning wedi rhoi cynllun ariannu i'r 43 o luoedd yng Nghymru a Lloegr, ond dywedodd y byddai cyllidebau materion fel terfysgaeth yn cael eu hamddiffyn.