Dyn wedi marw ar ôl cael ei achub o afon yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod dyn gafodd ei achub o Afon Taf yng Nghaerdydd ar Ragfyr 16 wedi marw.

Cafodd y dyn, 51 oed ac o'r ardal leol, ei achub o'r afon gan y gwasanaethau brys nos Fawrth, a'i gludo i Ysbyty'r Brifysgol.

Dywedodd yr heddlu ei fod wedi marw yn fuan wedyn, ac mae ei deulu wedi cael gwybod.

Nid yw'r farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus.