Terfysgaeth: Cadw dyn yn y ddalfa

Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed o Gaerdydd sydd wedi ei gyhuddo o droseddau terfysgaeth wedi ymddangos gerbron llys yr Old Bailey yn Llundain.

Fe wnaeth Syed Choudhury ymddangos ar gyswllt fideo wedi ei gyhuddo o baratoi gweithredoedd o derfysg a hybu mudiad sydd wedi ei wahardd.

Siaradodd i gadarnhau ei enw yn unig, a chafodd ei gadw yn y ddalfa.

Bydd Mr Choudhury, o ardal Grangetown, yn cyflwyno ple ym mis Ebrill a bydd achos llys llawn yn dechrau ym mis Mehefin.