Natasha ac antur America

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd 2015 yn flwyddyn fentrus i Natasha Harding, ymosodwraig tîm pêl-droed Cymru. Mae hi wedi penderfynu ymuno â chlwb Washington Spirit yn America.

Mae'r brif gynghrair draw yno yn cael ei chydnabod fel y gynghrair orau a chryfaf yn y byd felly mae yna dipyn o her yn wynebu Natasha.

Hi fydd yr ail Gymraes i chwarae yn y gynghrair hon - mae capten Cymru, Jessica Fishlock, yn barod yn chwarae i Seattle Reign - ond Natasha fydd y siaradwraig Gymraeg gyntaf i chwarae yno. Cafodd Owain Llŷr sgwrs gyda hi ar ran BBC Cymru Fyw:

Pryd ddaeth y cynnig i ymuno â Washington?

Mis diwethaf mi oedd fy nghlwb presennol Bristol Academy yn chwarae'n erbyn Barcelona yn rownd 16 olaf Cynghrair y Pencampwyr. Wythnos cyn yr ail gymal yn Ashton Gate mi gysylltodd Washington efo fi gan ofyn i mi ymuno â nhw.

Mi oedd o'n benderfyniad hawdd i'w wneud. Mi fues yn pendroni am ryw awr cyn derbyn y cynnig. Mi oedd o'n gyfle rhy dda i'w wrthod ac mae chwarae yn yr Unol Daleithiau yn rhywbeth dwi wedi bod eisiau ei wneud erioed. Dwi'n edrych ymlaen gymaint at symud yno.

Faint o ddylanwad gafodd Jessica Fishlock ar dy benderfyniad?

Lot fawr o ddylanwad. Dwi wedi bod yn holi lot fawr o gwestiynau iddi ers i mi benderfynu ymuno â Washington. Mae o'n bechod y byddwn ni'n byw mor bell o'n gilydd gan fod Washington ar yr arfordir dwyreiniol tra fod Seattle ar arfordir gorllewinol y wlad.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Jess Fishlock, sydd wedi bod yn cynghori Natasha ynglŷn â bywyd yn America

Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi cael fy naearyddiaeth yn anghywir. Yn wreiddiol roeddwn yn meddwl fod clwb y Spirit yn nhalaith Washington yn hytrach nag yn y ddinas. Mae Seattle yn nhalaith Washington felly roeddwn yn meddwl fy mod yn mynd i fod yn agos iawn at Jess!

Ond roedd hi'n sydyn iawn i fy nghywiro ac i esbonio y bydden ni yn byw ben arall y wlad o'n gilydd! Ond dwi'n gobeithio y byddwn ni'n gallu hedfan adref efo'n gilydd pan fyddwn ni'n dychwelyd yma i chwarae i Gymru.

Beth wyt ti'n ei feddwl fydd y prif wahaniaeth rhwng chwarae yn Lloegr a chwarae yn yr Unol Daleithiau?

I ddechrau arni mae pêl droed merched yn gwbl broffesiynol yn yr Unol Daleithiau. Ym Mryste swydd ran amser yw hi. Mae'r merched i gyd yn gweithio yn ogystal â chwarae pêl-droed. Mewn ffordd mae ganddyn nhw ddwy swydd.

Ond mi fydd chwarae i Washington Spirit yn golygu mai honno fydd fy swydd llawn amser. Mi fyddwn ni'n ymarfer fwy neu lai bob diwrnod - mae o fel pêl-droed dynion. Mae o'n gyfnod cyffrous iawn yn fy mywyd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Natasha yn dathlu gydag aelodau tîm Bristol Academy

Efo ti a Jessica yn chwarae draw yn y gynghrair orau yn y byd y tymor nesaf - ydi hynny yn brawf bod pêl-droed merched Cymru wedi datblygu lot fawr dros y blynyddoedd diwethaf?

Yndi. Er na lwyddon ni i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd, sy'n cael eu cynnal yng Nghanada flwyddyn nesaf, roedd hi'n dal yn ymgyrch ragbrofol dda.

Mi orffenon ni yn y 3ydd safle yn ein grŵp gan fethu cyrraedd y gemau ail gyfle ar ôl colli yn erbyn Wcrain yn ein gêm olaf.

Fel tîm, dwi'n teimlo ein bod ni wedi datblygu lot fawr dros y blynyddoedd diwethaf a gobeithio y gall y rheolwr newydd Jayne Ludlow ein harwain ni gam ymhellach yn yr ymgyrch ragbrofol nesaf. Mae'r chwaraewyr i gyd yn edrych ymlaen yn barod i rowndiau rhagbrofol Ewro 2017.

Wyt ti wedi bod yn America o'r blaen?

Naddo!! Dwi ddim yn siŵr iawn beth i'w ddisgwyl. Y peth mwyaf dwi'n ei ofni ydi na fydden nhw'n deall fy acen draw yno! Dwi hefyd yn poeni na fydda i'n gallu dod o hyd i ginio dydd Sul o safon yno.

Dwi wedi holi Mark Parsons (rheolwr Washington) yn barod lle y gallai ddod o hyd i ginio dydd Sul ac mae o wedi addo fy rhoi i ar ben ffordd! Heblaw am ginio dydd Sul dydw i ddim wedi cael cyfle eto i feddwl beth yn union fyddai'n ei fethu fwyaf am Gymru.

Mi fedrwch hi glywed cyfweliad llawn Owain gyda Natasha ar Camp Lawn ar BBC Radio Cymru.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Natasha yn edrych ymlaen at ei her newydd yn America