BBC Cymru Fyw

Rhybudd barnwr: 'carchar am oes'

Published
image copyrightvia Facebook
image captionRoedd Karen Catherall yn 45 oed ac yn fam i ddau
Mae barnwr wedi rhybuddio dyn, sy' wedi pledio'n euog i lofruddiaeth mam i ddau, y bydd yn cael carchar am oes.
Fe gafwyd hyd i Karen Catherall wedi marw yn ei chartref yn ardal Gwernaffield ger Yr Wyddgrug ar 30 Medi.
Roedd ganddi anafiadau i'w phen ac wedi cael ei thagu.
Ddydd Gwener roedd Darren John Jeffreys, 47 oed, yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar gyhuddiad o'i llofruddio.
Bydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf.
image captionPlediodd Darren John Jeffreys yn euog i lofruddiaeth
Ebychiadau o syndod
Dechreuodd y gwrandawiad ddydd Gwener gyda'r cyhuddiadau'n cael eu darllen.
Plediodd yn ddieuog i saith cyhuddiad o ymosod ar bedair cyn-gariad rhwng 1994 a 2013, ond pan gyhoeddwyd y cyhuddiad o lofruddio Karen Catherall daeth ebychiadau o syndod o'r oriel gyhoeddus pan blediodd yn euog.
Roedd wedi cwrdd â Ms Catherall rai misoedd ynghynt ar wefan Plenty of Fish ac roedd y ddau wedi cael eu gweld yn yfed gyda'i gilydd y diwrnod cyn i'w chorff gael ei ganfod.
Jeffreys ei hun ffoniodd y gwasanaethau brys ar 30 Medi, ac fe honnodd ei fod wedi methu â'i deffro, gan wadu iddo ei lladd.
Clywodd cwest i'w marwolaeth bod Ms Catherall wedi marw o anaf difrifol i'w phen a'i bod wedi cael ei thagu.
Pan blediodd yn euog dywedodd y barnwr Mr Ustus Wyn Williams: "Dylech chi ddisgwyl dedfryd o garchar am oes ond fe fydd rhaid i mi ystyried y cyfnod lleiaf y dylech dreulio dan glo cyn cael eich rhyddhau."

Straeon perthnasol

  • Llofruddiaeth: Cyhuddo dyn