Newid i daliadau trafnidiaeth ysgol ar Ynys Môn?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Môn

Mae arweinwyr cyngor Môn wedi argymell newidiadau i drafnidiaeth plant ysgol y sir.

Ymhlith yr argymhellion mae rhoi'r gorau i wasanaeth bws am ddim ar gyfer disgyblion mewn dwy ysgol gynradd sy'n byw lai na dwy filltir o'r safle ym Mhentre Berw a Phorth Amlwch.

Dywed swyddogion fod y trefniadau presennol ar gyfer Ysgol Esceifiog ac Ysgol Gynradd Amlwch yn "drefniadau hanesyddol", a bod y newidiadau sy'n cael eu hargymell yn adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd yng ngweddill y sir.

Yn ôl swyddogion byddai'r newid yn arbed £25,000 y flwyddyn.

Byddai unrhyw newidiadau yn dod i rym fis Medi nesa.

  • codi pris cludiant ar gyfer teithiau dan dair milltir ar gyfer 2015/16 o £60 i £80;
  • y pris ar gyfer disgyblion 16+ fyddai £90;
  • byddai disgyblion sy'n teithio o du allan i'r dalgylch naturiol yn talu £150 bob blwyddyn.

Yn ôl swyddogion byddai'r newidiadau yn golygu y byddai taliadau newydd yn adlewyrchiad tecach o gost go iawn y gwasanaeth.

Mae yna argymhelliad hefyd y dylid mabwysiadu polisi lle bod yn rhaid i bob disgybl gael pas cyn cael mynd ar fws.

Ar hyn o bryd mae hawl gan ddisgyblion i dalu wrth fynd ar y bws, ond yn ôl yr awdurdod, mae hyn yn ei gwneud yn anodd sicrhau fod seddi ar gael ar gyfer pob disgybl.