Llys: 'mynd nôl i neuadd â thair cyllell'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae llys wedi clywed bod dyn meddw 31 oed o Landderfel ger Y Bala wedi mynd yn ôl i neuadd â thair cyllell wedi i rywun mewn parti wneud sylw amdano.

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd Craig Stewart ddedfryd ohiriedig o wyth mis a'i orchymyn i ddilyn amodau cyrffyw o 7pm tan 7am am gyfnod o dri mis.

Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o feddu ar arfau ymosodol a bydd rhaid iddo dalu costau o £220.

Clywodd y llys ei fod wedi bod mewn parti yn Awst ac iddo yfed gwin a chan o lagyr cyn yfed wyth peint yn neuadd y pentre.

Pan geisiodd fwyta bwyd o'r bwffe gwnaeth rhywun sylw ysgafn a phan ddaeth yn ôl a thynnu cyllell cafodd ei atal yn syth.

Dywedodd yr amddiffyn fod nifer wedi anfon tystebau ac nad oedd bwriad i anafu neb.