Cwmni'n gollwng cynllun fferm wynt yng ngogledd Powys

  • Cyhoeddwyd
Tyrbinau
Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg roedd Scottish Power yn ystyried codi dros 30 o dyrbinau ar y safle.

Mae Scottish Power Renewables wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w cynllun i godi fferm wynt yng Nghoedwig Dyfnant ger Llangadfan yng ngogledd Powys.

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu'r penderfyniad.

Yn ôl y cwmni, proses gynllunio hir oedd rhan o'r broblem a ffactor arall oedd yr angen i foderneiddio'r grid.

Ar un adeg roedd Scottish Power yn ystyried codi dros 30 o dyrbinau ar y safle.

Tyrbinau newydd

Roedd y prosiect wedi ei gyhoeddi yn 2008.

Mae'r cwmni wedi dweud eu bod yn canolbwyntio ar godi tyrbinau newydd yn lle'r hen rai yn Llandinam os yw cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo.

"Rydym ni wedi bod yn datblygu ffermydd gwynt yng Nghymru ers 1992," meddai Rheolwr Gyfarwyddwr y Deyrnas Gyfun Simon Christian.

"Ac rydym yn gobeithio y bydd ein cysylltiad gydag ynni adnewyddol yn parhau am flynyddoedd."