Person wedi ei daro gan fan ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd

Mae person wedi cael ei daro gan fan ar Ynys Môn fore Sadwrn.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r A5025 rhwng Four Crosses, Porthaethwy a Phentraeth am 5.00am.

Yn ôl yr heddlu, roedd y ddamwain "yn ddifrifol, ac yn un allai beryglu bywyd."

Rwan, mae swyddogion am glywed gan unrhywun welodd y person yn cerdded yn yr ardal, neu a welodd wrthdrawiad â fan wen yn oriau mân y bore.

Gall unrhywun â gwybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad gysylltu â Heddlu'r Gogledd ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.