'Gwener Gwyllt': Clod i'r cyhoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood

Mae'r heddlu wedi diolch i'r cyhoedd wedi iddyn nhw gyhoeddi nad oedd digwyddiadau mawr i'w nodi ar ddydd 'Gwener Gwyllt' - y nos Wener olaf cyn y 'Dolig.

Roedd criwiau brys yn darogan y byddai rhagor o achosion oherwydd alcohol - wrth i bobl fwynhau dathlu'r gwyliau Nadolig.

Mae'r dydd Gwener olaf cyn y 'Dolig yn cael ei adnabod fel Dydd Gwener "Du", neu "Wyllt".

Er hyn, fe ddywedodd holl luoedd heddlu Cymru ei bod hi'n noson brysur, ond nad oedd unrhyw achosion anarferol.

Fe ddywedodd yr Arolygydd Jason Herbert o Heddlu'r De: "Roedd y galw yn arferol o ystyried amser y flwyddyn.

"Doedd 'na ddim digwyddiadau difrifol i'w nodi, na phryder am unrhyw achos yn benodol.

"Roedd hi'n brysurach na nosweithiau Gwener arferol, ond nid mor brysur ag y bu hi ar nosweithiau Gwener yn yr un cyfnod yn y gorffennol.

"Fe hoffwn i ddiolch i'r cyhoedd am wrando ar gyngor y gwasanaethau brys, a chwarae eu rhan i wneud y noson yn un ddiogel."

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Ffynhonnell y llun, Athena pictures
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood

Straeon perthnasol