Ymchwiliad brys i lofruddiaethau Clydach

Mandy Power Katie ac Emily Image copyright PA
Image caption Bu farw Mandy Power gyda'i merched Katie ac Emily a'i mam Doris Dawson

Mae ymchwiliad brys ar droed i lofruddiaethau mam, ei merched a'u nain yn eu cartref ger Abertawe 15 mlynedd yn ôl.

Mae'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol wedi rhoi statws "blaenoriaeth un" i achos y dyn a gafwyd yn euog o'r troseddau, David Morris.

Fe gafodd o'i garcharu am oes am yr eildro yn 2006 am ladd Mandy Power a'i theulu yng Nghlydach - wedi i'r dyfarniad cyntaf gael ei ddiddymu.

Nawr, mae ei gyfreithwyr wedi cywain cyfrol o dystiolaeth newydd i apelio yn erbyn yr euogfarn.

Fe glywodd achos llys Morris ei fod mewn perthynas rywiol â Ms Power, a'i fod wedi lladd y teulu pan oedd yn feddw ac wedi cymryd cyffuriau, ym mis Mehefin 1999.

Fe gafodd mam Ms Power, Doris Dawson, 80 oed, ei lladd yn ei gwely, ac fe arhosodd y llofrudd i weddill y teulu gyrraedd adref.

Fe gafodd Ms Power a'i phlant eu curo gyda pholyn gwydr ffeibr, ac fe ymosododd y llofrudd ar Ms Power yn rhywiol.

"Cyflafan" oedd y gair a ddefnyddiwyd i ddisgrifio'r olygfa yn y llys, wrth i'r barnwr ychwanegu "na all geiriau ddisgrifio mor ddifrifol oedd eu hanafiadau".

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae David Morris wedi galw am brofion DNA o'r newydd

Fe wnaeth y llofrudd gynnau tanau bychain o gwmpas y tŷ er mwyn ceisio cuddio'r troseddau. Daeth diffoddwyr o hyd i gyrff Ms Power a'i merched wedi eu gosod ar y landin pan gyrhaeddon nhw i ddiffodd y tân.

Cyn i Morris gael ei arestio, fe gafodd cariad cudd Ms Power, Alison Lewis - cyn swyddog gyda Heddlu'r De - a'i gŵr, Stephen Lewis - oedd yn parhau i fod yn heddwas - eu hamau.

Fe gafodd y ddau eu harestio a'u rhyddhau heb eu cyhuddo.

Yn ôl y Mail on Sunday, fe ddaeth tystiolaeth newydd i'r fei wedi achos llys David Morris, ar ôl i ddarlithydd newyddiaduraeth edrych eto ar yr achos.

Straeon perthnasol