Ymchwiliad brys i lofruddiaethau Clydach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mandy Power gyda'i merched Katie ac Emily a'i mam Doris Dawson

Mae ymchwiliad brys ar droed i lofruddiaethau mam, ei merched a'u nain yn eu cartref ger Abertawe 15 mlynedd yn ôl.

Mae'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol wedi rhoi statws "blaenoriaeth un" i achos y dyn a gafwyd yn euog o'r troseddau, David Morris.

Fe gafodd o'i garcharu am oes am yr eildro yn 2006 am ladd Mandy Power a'i theulu yng Nghlydach - wedi i'r dyfarniad cyntaf gael ei ddiddymu.

Nawr, mae ei gyfreithwyr wedi cywain cyfrol o dystiolaeth newydd i apelio yn erbyn yr euogfarn.

Fe glywodd achos llys Morris ei fod mewn perthynas rywiol â Ms Power, a'i fod wedi lladd y teulu pan oedd yn feddw ac wedi cymryd cyffuriau, ym mis Mehefin 1999.

Fe gafodd mam Ms Power, Doris Dawson, 80 oed, ei lladd yn ei gwely, ac fe arhosodd y llofrudd i weddill y teulu gyrraedd adref.

Fe gafodd Ms Power a'i phlant eu curo gyda pholyn gwydr ffeibr, ac fe ymosododd y llofrudd ar Ms Power yn rhywiol.

"Cyflafan" oedd y gair a ddefnyddiwyd i ddisgrifio'r olygfa yn y llys, wrth i'r barnwr ychwanegu "na all geiriau ddisgrifio mor ddifrifol oedd eu hanafiadau".

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Morris wedi galw am brofion DNA o'r newydd

Fe wnaeth y llofrudd gynnau tanau bychain o gwmpas y tŷ er mwyn ceisio cuddio'r troseddau. Daeth diffoddwyr o hyd i gyrff Ms Power a'i merched wedi eu gosod ar y landin pan gyrhaeddon nhw i ddiffodd y tân.

Cyn i Morris gael ei arestio, fe gafodd cariad cudd Ms Power, Alison Lewis - cyn swyddog gyda Heddlu'r De - a'i gŵr, Stephen Lewis - oedd yn parhau i fod yn heddwas - eu hamau.

Fe gafodd y ddau eu harestio a'u rhyddhau heb eu cyhuddo.

Yn ôl y Mail on Sunday, fe ddaeth tystiolaeth newydd i'r fei wedi achos llys David Morris, ar ôl i ddarlithydd newyddiaduraeth edrych eto ar yr achos.

Straeon perthnasol