Gwisg ffansi 'hiliol': Liam yn ymddiheuro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae'r chwaraewr rygbi, Liam Williams wedi ymddiheuro, wedi iddo drydar llun ohono'i hun wedi gwisgo fel y pêl-droediwr Wilfired Bony.

Fe gyhoeddodd seren y Scarlets a Chymru y llun ar wefannau Instagram a Twitter fore Sadwrn - roedd mewn cit pêl-droed Abertawe ac roedd wedi peintio ei wyneb yn ddu.

Mae'r llun erbyn hyn wedi cael ei ddileu oddi ar y gwefannau.

Er iddo ddadlau gyda'i ddilynwyr ar Twitter nos Sadwrn nad oedd "asgwrn hiliol yn fy nghorff", ddydd Sul, fe gyhoeddodd neges yn ymddiheuro, gan ddweud nad oedd yn golygu sarhau unrhywun.

'Rhwystro anffafriaeth'

Bnawn Sul, fe ryddhaodd y Scarlets ddatganiad yn ategu ymddiheuriad Williams.

Ychwanegodd y datganiad fod y Scarlets "wedi ymrwymo'n llwyr i rwystro anffafriaeth a hybu cydraddoldeb i staff a chwsmeriaid drwy trin pobl yn deg ac yn unol â'u hanghenion.

"Mae'r Scarlets yn falch o'i hanes yn hybu cydraddoldeb ac ymddygiad addas ymysg ein holl weithwyr, ac mae hyn yn cynnwys y ffordd 'dy ni'n ymddwyn yn llygad y cyhoedd ac ymysg staff."

Ffynhonnell y llun, BBC/Twitter