BBC Cymru Fyw

Sefydliad y Galon: miloedd ar eu colled

Published
image copyrightlaguna design
Mae bron i 5,000 o gleifion yng Nghymru ddim yn derbyn gwasanaeth cardiolegol hanfodol yn ôl adroddiad gan Sefydliad Prydeinig y Galon yng Nghymru.
Dim ond 38% o gleifion yng Nghymru sy'n derbyn gwasanaethau adferiad cardiolegol yn dilyn trawiad ar y galon, neu lawdriniaeth ar y galon, yn ôl ffigyrau diweddara'r elusen.
Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod llai o bobl yn cymryd mantais o'r gwasanaeth adfer yng Nghymru nag yn Lloegr.
Dim ond 22% o gleifion gymrodd ran mewn sesiynau adfer yn dilyn triniaeth â meddyginiaeth wedi trawiad ar y galon.
Ar y funud yng Nghymru, mae cleifion trawiad ar y galon yn aros hyd at chwe wythnos i gychwyn y broses adfer. Yn achos y cleifion sy'n aros am wasanaeth adfer wedi llawdriniaethau rhydweli coronaidd - wnaeth yr un ardal yng Nghymru gyrraedd y targed o chwe wythnos.
Fe edrychodd yr adroddiad ar ddata o fwy na 250 o raglenni adferiad cardiolegol, a 19 ardal yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Mae'r gwasanaeth adferiad yn cynnig cyngor ar ffordd o fyw, a chefnogaeth wrth gadw'n heini a bwyta'n iach.
Mae cost rhaglen adferiad cardiolegol oddeutu £477 i bob person.
Yn ôl arbenigwyr - gall y rhaglen arbed arian i'r gwasanaeth iechyd drwy ostwng y nifer o bobl sy'n mynd i'r ysbyty eildro gyda phroblemau â'r galon.