Gwasanaeth i gofio arwyrenwyr o UDA ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd

Mae dau wasanaeth - un ar Ynys Môn, a'r llall yn yr Unol Daleithiau - wedi eu cynnal i gofio wyth fu farw wrth geisio glanio yn RAF Fali 70 mlynedd yn ôl.

Ar 22 Rhagfyr, 1944 roedd wyth o ddynion ar fwrdd yr awyren fomio B-24 "Jigs Up" - pan sylwon nhw nad oedd digon o danwydd i lanio ar Ynys Môn.

Fe ddefnyddiodd y dynion barasiwtiau i ddianc o'r awyren, ond fe lanion nhw yn y môr mewn tywydd garw.

Fe gafodd pabi coch eu gosod ar y môr yng Nghaergybi bnawn Sul, ac yn Ngogledd Carolina, roedd gwasanaeth yn yr amgueddfa filwrol - lle mae sgriw yrru'r awyren yn cael ei arddangos.