Ymchwilio i ymgais i ddwyn o Swyddfa Bost Llangaffo

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ymgais i ddwyn o Swyddfa Bost Llangaffo, Ynys Môn.

Am tua 5:40yh ar ddydd Sadwrn, 20 Rhagfyr, daeth dau ddyn gyda'u hwynebau wedi eu gorchuddio mewn i'r swyddfa bost gan fygwth y gweithiwr yno.

Ni chafodd unrhyw arfau eu defnyddio a ni chafodd unrhyw un ei anafu yn y digwyddiad.

Yn hwyrach y diwrnod hwnnw, cafodd dau ddyn o Ynys Môn eu harestio.

Wedi iddyn nhw gael eu cyfweld gan yr heddlu, cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechniaeth wrth i'r heddlu barhau gyda'u hymchwiliad.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth, gan ofyn i unrhyw un oedd yn ardal Llangaffo am tua 5:40yh ddydd Sadwrn, a all fod wedi gweld y digwyddiad neu rywbeth amheus, i alw'r heddlu ar 101.