Awyren newydd Airbus, yr A350, yn cyrraedd Qatar Airways

Cyhoeddwyd

Mae Qatar Airways wedi derbyn awyren newydd cwmni Airbus, yr A350.

Qatar Airways yw'r cwmni cyntaf i dderbyn yr awyren newydd, a bydd y cwmni yn y pendraw, yn derbyn 80 o'r awyrennau.

Cafodd yr A350 ei chynllunio i fod yn fwy effeithlon o safbwynt tanwydd, ac mae'n cael ei gweld fel cystadleuydd i awyren cwmni Boeing, y 787 Dreamliner.

Mae adenydd yr A350 yn cael eu hadeiladu yn ffatri'r cwmni ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Mae'r awyren yn cael eu gweld fel hanfodol i ddyfodol cwmni Airbus.

Dywed Airbus y bydd yr A350 yn defnyddio tua 25% yn llai o danwydd na'u hawyrennau blaenorol.

Mae corff ac adenydd yr awyren wedi eu gwneud o ddeunyddiau sy'n cynnwys ffibr carbon er mwyn eu gwneud yn ysgafnach.

Mae Airbus wedi buddsoddi 10-12 biliwn ewro i geisio sicrhau bod yr A350 yn cystadlu gydag awyrennau Boeing, a hyd yn hyn, mae'r cwmni wedi derbyn archebion ar gyfer 778 o awyrennau.

Bydd yr awyren yn gwneud ei hediad masnachol gyntaf ar 15 Ionawr, a hynny o Doha i Frankfurt.

Bydd yr ail awyren A350 yn cael ei defnyddio o fis Chwefror ymlaen.

£100 miliwn

Roedd Airbus wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £100 miliwn yn y cwmni fis diwethaf, a bydd £48 miliwn o'r swm yn cael ei neilltuo i'r ffatri ym Mrychdyn ar Lannau Dyfrdwy.

Bydd y buddsoddiad yn diogelu 6,000 o swyddi yng Nghymru ac yn helpu'r ffatri i gystadlu yn erbyn cystadleuwyr eraill yn y diwydiant.

Daw'r buddsoddiad gan Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r cwmni eu hunain.

Mae tua 10,000 o bobl yn gweithio rhwng y ffatri ym Mrychdyn a'r ffatri yn Filton, ger Bryste ac mae'r canolfannau yn gyfrifol am ddylunio, profi a gweithgynhyrchu adenydd ar gyfer y fflyd gyfan o awyrennau masnachol gan Airbus.

Straeon perthnasol