BBC Cymru Fyw

Cwmni bws Padarn: tri yn y llys

Published
Mae dau ddyn a dynes wedi bod yn Llys y Goron Caernarfon yn wynebu cyhuddiadau'n ymwneud â thwyll honedig gwerth £800,000 o fewn cwmni bysusu o Wynedd.
Mae'r tri wedi gwadu chwarae unrhyw ran yn y twyll yng nghwmni Bysiau Padarn.
Clywodd gwrandawiad cynharach yn Llys Ynadon Caernarfon fod y troseddau honedig wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner yn y cwmni bysus yn Llanberis.
Roedd y cwmni'n rhedeg gwasanaethau yng Ngwynedd ac Ynys Môn a phan aeth y cwmni i'r wal yn gynharach eleni fe gollodd 80 o bobl eu swyddi.
Mae John David Hulme, 54 oed o Gaernarfon yn cael ei gyhuddo o dwyll yn ymwneud â swm o £496,126.78 rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012.

Mwy o deithwyr

Yr honiad ydy bod y cwmni wedi dweud eu bod wedi cludo mwy o deithwyr nac y gwnaethon nhw yn ystod y cyfnod.
Mae Anne Louise Price, 28 oed o Lanberis a Darren Charles Price, 44 oed o Lanrug, yn wynebu cyhuddiadau tebyg yn ymwneud â £318,524.64 rhwng Ionawr 2013 a Chwefror 2014.
Mae'r tri'n wynebu cyhuddiadau o gadw cyfrifon ffug.
Bydd y tri'n parhau ar fechnïaeth yr heddlu ac fe fyddan nhw yn y llys eto ar 23 Chwefror ar gyfer gwrandawiad ple.