Marwolaeth babi: bachgen yn cyfaddef dweud celwydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Amelia Jones o ardal Cwmbrân ym mis Tachwedd 2012.

Mae bachgen yn ei arddegau wedi cyfaddef dweud celwydd wrth yr heddlu ynglŷn â marwolaeth merch chwe wythnos oed.

Plediodd y bachgen 17 oed, na oes modd ei enwi am resymau cyfreithiol, yn euog yn Llys y Goron Caerdydd i gyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder a hynny ynglŷn â marwolaeth Amelia Jones.

Bu farw'r babi o ardal Cwmbrân ym mis Tachwedd 2012.

Cyfaddefodd y bachgen iddo "roi cofnod ffug i'r heddlu" pan gafodd ei gwestiynu am y farwolaeth.

Cafodd y bachgen ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Ionawr yn Llys Ieuenctid Cwmbrân.

Mae tad-cu Amelia, Mark Jones 45 oed, wedi gwadu llofruddiaeth a bydd yn ymddangos mewn llys yn 2015.