Eisteddfod Maldwyn 2015 yn 'cyrraedd carreg filltir'

Cyhoeddwyd

Mae trefnwyr Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau wedi "cyrraedd carreg filltir" drwy lwyddo i gasglu £200,000 o darged yr ŵyl cyn y Nadolig.

Mae'r swm yn 75% o'r arian y bydd angen i bobl leol ei gasglu i dalu am y Brifwyl yn 2015.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ym Meifod rhwng 1-8 Awst.

Dywedodd y trefnydd bod pobl leol wedi ymateb yn "arbennig" i'r sialens gydag egni a brwdfrydedd "heintus".

Gwaith 'diwyd'

Yn ôl trefnwyr yr Eisteddfod mae'r paratoadau ar gyfer y Brifwyl yn 2015 yn mynd "yn arbennig o dda" hyd yn hyn, o ganlyniad i waith "diwyd" pobl yn y dalgylch i geisio casglu arian.

Un o'r rheiny yw Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Beryl Vaughan, wnaeth gynnal taith gerdded ar hyd arfordir gorllewinol Cymru i godi ymwybyddiaeth ac arian.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Beryl Vaughan wedi bod yn arwain y gwaith o gasglu arian ar gyfer y Brifwyl

Ar ddiwrnod y cyhoeddi ym mis Gorffennaf, fe wnaeth y trefnwyr gyhoeddi bod £115,000 wedi ei gasglu, a bod yr arian "yn parhau i lifo".

Wrth gyhoeddi'r garreg filltir ddiweddaraf, fe wnaeth y Trefnydd, Elen Elis, longyfarch pobl Maldwyn am "eu gwaith a'u hymroddiad er mwyn gwneud hynny".

"Mae codi arian sylweddol yn dipyn o her, yn enwedig mewn ardal wledig ac yn ystod cyfnod economaidd anodd," meddai.

Ymateb 'arbennig'

"Ond mae pobl Maldwyn a'r Gororau wedi ymateb yn arbennig i'r sialens ac wedi bod wrthi'n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau o bob math - a'r cyfan yn enw'r Eisteddfod.

"Rhaid talu teyrnged i'r gwirfoddolwyr lleol, dan arweiniad byrlymus Beryl Vaughan. Mae'u hegni a'u brwdfrydedd yn heintus, ac wedi cydio yn nychymyg pentrefi ac ardaloedd ar hyd a lled y dalgylch.

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y trefnwyr gyhoeddi bod dros £100,000 wedi ei gasglu erbyn mis Gorffennaf

"Mae trigolion yr ardal wedi croesawu'r Eisteddfod yn gynnes iawn, ac rwy'n gobeithio y bydd Cymru gyfan yn ymateb i'r croeso hwn ym mis Awst ac yn tyrru i Feifod ar gyfer wythnos i'w chofio."

Ychwanegodd: "Wrth gwrs, mae wyth mis i fynd, a bydd y gwaith codi arian yn parhau dros y misoedd nesaf.

"Rydym yn gwybod bod y pwyllgor lleol yn benderfynol o gyrraedd y targed ariannol, ac rydym yn galw ar i bobl o bob rhan o Maldwyn a'r Gororau - a'r rheini y tu allan o'r dalgylch swyddogol - i gefnogi'r gwaith ac i sicrhau y bydd Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau, 2015 yn un o'r goreuon eto."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol