Angladd Ashley Talbot wedi marwolaeth bws mini

Cyhoeddwyd

Mae angladd bachgen fu farw ar ôl cael ei daro gan fws mini mewn ysgol wedi cael ei gynnal.

Cafodd Ashley Talbot, 15 oed, ei daro gan fws yn Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, ar 10 Rhagfyr.

Cafodd yr angladd ei gynnal fore Mawrth yn Eglwys Sant Cynfelyn, Caerau a mynwent Cymmer, Croeserw.

Daeth tua 250 o bobl i'r angladd.

Mae ymchwiliad gan yr heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn parhau.

Cafodd cwest i'r farwolaeth ei agor a'i ohirio yn gynharach yn y mis.

Wrth roi teyrnged ar ôl ei farwolaeth, dywedodd ei deulu bod Ashley yn gallu "goleuo'r ystafelloedd tywyllaf gyda'i wên a'i ddigrifwch".

"Fe fydd pawb yn ei golli yn fawr iawn, ond bydd gyda ni am byth yn ein hatgofion."

Straeon perthnasol