BBC Cymru Fyw

Rhybudd o lifogydd wrth i law daro rhannau o Gymru

Published
Mae disgwyl i rannau o ogledd a chanolbarth Cymru brofi glaw trwm ddydd Mawrth, wrth i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd tywydd melyn ar gyfer yr ardal.
Bydd glaw yn effeithio ar Gonwy, Gwynedd, Powys a Sir Ddinbych ac mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud y gall llifogydd gael effaith ar rai lonydd.
Bydd y rhybudd tywydd yn parhau mewn grym tan 23:00 ddydd Mawrth.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori unrhyw un fydd yn teithio i adael amser ychwanegol ar gyfer eu taith.