BBC Cymru Fyw

2014 mewn lluniau

Published
image captionDewr neu wallgo'? Ar doriad gwawr, 2,100 o athletwyr yn barod ar gyfer her Ironman Cymru 2014 yn Ninbych y Pysgod
image captionCartref Dylan Thomas yn Nhalacharn - lleoliad rhai o ddathliadau canmlwyddiant geni'r bardd enwog
image captionDefnydd newydd i hen gasetiau yng Nghaffi Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr
image captionArddangosfa Pedoli yn y Ffair Aeaf
image captionRoedd Llanelli'n llawn lliw ym Mhabell y Plant
image captionCafodd 12 o artistiaid cerddorol Cymru gyfle i ehangu eu Gorwelion yn stiwdios enwog Maida Vale yn ddiweddar
image captionBu Cyngor Sir Gâr yn adeiladu tŷ gwydr go wahanol yn y Steddfod eleni, gan ddefnyddio poteli plastig
image captionMae'n bwysig cadw'r sgidiau'n lân yn y Ffair Aeaf
image captionAdeiladu'r Pafiliwn. Prin bydd sedd gwag adeg y prif seremonïau
image captionManon Carpenter, Pencampwraig Beicio Mynydd y Byd, yn cystadlu ym mhencampwriaeth Cyfres Lawr Rhiw Prydain - fe enillodd hi honna 'fyd!
image captionTom Odell, un o artistiaid mwya' llwyddiannus Prydain dros y flwyddyn ddiwethaf, yn perfformio yn Wakestock. Tom sy'n canu'r gân am bengwin yn yr hysbyseb Nadolig boblogaidd!
image captionPa ffordd i'r Paf?!
image captionWedi'u dala nhw o'r diwedd! Spitfires yn y Sioe Frenhinol
image captionRoedd 'na gystadlu brwd ar y dŵr yn ystod penwythnos Wakestock - Gŵyl y Môr
image captionEr mai coleg yw UWC Coleg Iwerydd bellach, mae'n anodd osgoi hanes yr hen gastell Sain Dunwyd a oedd ar un adeg yn eiddo i'r perchennog papurau newydd William Randolph Hearst. Fe gafodd y ffilm enwog Citizen Kane ei seilio ar ei fywyd
image captionY foment wnaeth balŵn Ysgol Gymraeg Aberystwyth fyrstio yn y gofod ar ôl tynnu lluniau o'r entrychion