2014 mewn lluniau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dewr neu wallgo'? Ar doriad gwawr, 2,100 o athletwyr yn barod ar gyfer her Ironman Cymru 2014 yn Ninbych y Pysgod
Disgrifiad o’r llun, Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn - lleoliad rhai o ddathliadau canmlwyddiant geni'r bardd enwog
Disgrifiad o’r llun, Defnydd newydd i hen gasetiau yng Nghaffi Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr
Disgrifiad o’r llun, Arddangosfa Pedoli yn y Ffair Aeaf
Disgrifiad o’r llun, Roedd Llanelli'n llawn lliw ym Mhabell y Plant
Disgrifiad o’r llun, Cafodd 12 o artistiaid cerddorol Cymru gyfle i ehangu eu Gorwelion yn stiwdios enwog Maida Vale yn ddiweddar
Disgrifiad o’r llun, Bu Cyngor Sir Gâr yn adeiladu tŷ gwydr go wahanol yn y Steddfod eleni, gan ddefnyddio poteli plastig
Disgrifiad o’r llun, Mae'n bwysig cadw'r sgidiau'n lân yn y Ffair Aeaf
Disgrifiad o’r llun, Adeiladu'r Pafiliwn. Prin bydd sedd gwag adeg y prif seremonïau
Disgrifiad o’r llun, Manon Carpenter, Pencampwraig Beicio Mynydd y Byd, yn cystadlu ym mhencampwriaeth Cyfres Lawr Rhiw Prydain - fe enillodd hi honna 'fyd!
Disgrifiad o’r llun, Tom Odell, un o artistiaid mwya' llwyddiannus Prydain dros y flwyddyn ddiwethaf, yn perfformio yn Wakestock. Tom sy'n canu'r gân am bengwin yn yr hysbyseb Nadolig boblogaidd!
Disgrifiad o’r llun, Pa ffordd i'r Paf?!
Disgrifiad o’r llun, Wedi'u dala nhw o'r diwedd! Spitfires yn y Sioe Frenhinol
Disgrifiad o’r llun, Roedd 'na gystadlu brwd ar y dŵr yn ystod penwythnos Wakestock - Gŵyl y Môr
Disgrifiad o’r llun, Er mai coleg yw UWC Coleg Iwerydd bellach, mae'n anodd osgoi hanes yr hen gastell Sain Dunwyd a oedd ar un adeg yn eiddo i'r perchennog papurau newydd William Randolph Hearst. Fe gafodd y ffilm enwog Citizen Kane ei seilio ar ei fywyd
Disgrifiad o’r llun, Y foment wnaeth balŵn Ysgol Gymraeg Aberystwyth fyrstio yn y gofod ar ôl tynnu lluniau o'r entrychion