Blwyddyn Slay

Cyhoeddwyd

Sut flwyddyn fuodd 2014 i chi? Mae'r digrifwr Gary Slaymaker wedi cael cyfle i fwrw golwg yn ôl ar y deuddeg mis ddiwethaf ar gyfer rhaglen ddychanol Blwyddyn Slay fydd yn cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru ar 31 Rhagfyr. Bu'n rhannu rhai o'i argraffiadau gyda Cymru Fyw:

Dychan

'Wy heb gal cyfle i 'sgrifennu comedi ddychanol ers i gyfres Bwletîn ddod i ben ar Radio Cymru, felly mae e wedi bod yn brofiad grêt i gael torchi'n llewys a gwneud sbort ar ben mawrion y genedl... a Carwyn Jones.

Wrth gwrs, 'dyw hi heb fod y flwyddyn rhwydda i edrych nôl a ffindio'r doniolwch mewn rhai o'r pethau ddigwyddodd. Ma' creithiau Gaza a'r Iwcrain dal yn ffres yng nghof pawb, a 'wy'n amau, hyd yn oed mewn blynyddoedd i ddod, os fydd unrhyw un yn galler dod o hyd i hiwmor o fewn y trychinebau yma.

Clowns

Ond, wrth lwc ma 'na ddigon o glowns wedi ymddangos yn y newyddion yn ystod 2014, 'nath neud y'n jobyn i'n dipyn rhwyddach - Ed Miliband, Gary Barlow, Nigel Farage, ac ein beloved leader Carwyn, i enwi ond llond dyrnaid.

Disgrifiad o’r llun,
"Drychwch mae'r Slaymaker 'na yn gwneud hwyl ar fy mhen i eto!"

O feddwl ma dim ond mis odd gyda ni i roi hon at ei gilydd, 'wy'n credu bod ni wedi 'neud yn lled dda i gael nifer o storiau'r flwyddyn mewn i sioe hanner awr.

'Sioc'

Ond wrth gwrs, unwaith bo' chi'n gorffen recordio, ma' wastod ambell stori'n codi o'dd yn rhy hwyr i gynnwys o fewn y rhaglen. Os o'dd colli Gerallt yn sioc eleni, r'odd colli 'Sbardun' yr un gymaint o ergyd i nifer ohono ni hefyd.

Ac er bo' ni wedi cynnwys ambell jôc am Lewis Hamilton, eto, r'odd hi'n rhy hwyr yn y dydd i ni sôn am y ffaith bod e wedi ennill gwobr fawr y BBC fel "Tax avoider of the year". Cofiwch chi, 'falle ma fi nath gam-ddeall hwnna.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Lewis Hamilton yn dal i wenu ar ôl gwrando ar Blwyddyn Slay?

Llwyddiant y Cymry

Ond wrth i ni gyrraedd yr adeg 'na o'r flwyddyn pan ma' cwmnïau teledu'n dechrau edrych nôl dros y flwyddyn a'th heibio, mae'n weddol amlwg ein bod ni'r Cymry wedi cael 2014 hynod o lwyddiannus ym mydoedd chwaraeon, ac adloniant yn enwedig.

Ac er gwaetha'r holl dynnu coes, 'wy'n gobeitho bod hwnna'n cael ei adlewyrchu, i ryw raddau yn Blwyddyn Slay. Ond ar y llaw arall, y tynnu coes yw'r peth pwysica'.

Yr un peth darodd ni ar ôl gorffen y sioe o'dd bod hi'n weddol diduedd. Hynny yw, ma' pawb yn ei chael hi fan hyn. Wedyn, 'wy'n edrych 'mlan i dderbyn cwynion gan bleidleiswyr Llafur, y Torïaid, Plaid Cymru a UKIP.

Er, allai ddim dychmygu bydde unrhyw un sy'n canlyn criw Nigel Farage ishe crintach yn gyhoeddus; achos ma' nhw ond yn mynd i fod yn fwy o darged yn ystod 2015.

Disgrifiad o’r llun,
A yw Gary wedi bod yn rhannu rhai o'i jôcs yn barod gyda Ceri Wyn, enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli?

'Sbort'

Gobeithio 'newch chi fwynhau Blwyddyn Slay, ac os oes 'na rywbeth o fewn y cynnwys sy'n eich gwylltio chi; mor belled ag 'wy'n y cwestiwn, 'y ni wedi gwneud ein job yn iawn. Ar y llaw arall; onid yw hiwmor yn rhywbeth personol?

A gobeitho hefyd bydd 2015 yn drysorfa arall o gamgymeriadau a chamau gwag gan yr enwog a'r pwysig, achos fydden i'n dwli cael gwneud hyn eto; dim ond am y sbort o eistedd mewn stiwdio, a gofyn i'n gilydd, "Ti'n meddwl gewn ni getaway 'da'r jôc 'ma ar Radio Cymru?".

Ac i ateb y cwestiwn yna; synnech chi faint o jôcs 'y ni wedi cal getaway gyda nhw yn ystod y rhaglen yma'n barod.

Felly, mwynhewch y sioe, a blwyddyn newydd dda i chi gyd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai angen diod gadarn ar Dylan Thomas ar ôl gwrando ar argraffiadau Gary Slaymaker o'i ddathliadau canmlwyddiant?