Lloches digartre' o dan fygythiad yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr elusen: 'eleni hyd yn hyn ry'n wedi estyn cymorth i 250.'

Gallai elusen sy'n cynnig lloches nos i'r digartre' gau os nad oes modd dod o hyd i £40,000 erbyn diwedd Ionawr.

O ddiwedd Mawrth ymlaen mae elusen y Wallich yn colli £62,000, arian y cyngor sy' fel arfer ar gyfer lloches 12-stafell wely yng Nglanyrafon, Caerdydd.

Hyd yn hyn mae'r elusen wedi dod o hyd i £20,000.

Dywedodd Amy Lee Pierce o'r elusen: "Y llynedd fe helpon ni 280 ac eleni hyd yn hyn ry'n wedi estyn cymorth i 250.

"Fel arfer, mae'r nifer yn cynyddu yn ystod y gaea'.

Toriadau

"Ry'n ni'n cynnig lloches brys ac mae pump o weithwyr yn helpu trefnu bod thywun yn gweld meddyg teulu ac yn symud i lety parhaol."

Daw'r arian i ben oherwydd toriadau Cyngor Caerdydd.

Dywedodd prif weithredwr yr elusen Antonia Watson fod colli'r arian yn "ergyd anferth".

Disgrifiad o’r llun,
O ddiwedd Mawrth ymlaen mae elusen y Wallich yn colli £62,000

"Mae 81% o'r rhai sy' wedi defnyddio'r lloches eleni wedi symud ymlaen, wedi cymryd camau positif."

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol: "Fel pob cyngor yng Nghymru mae Caerdydd yn wynebu pwysau ariannol heb eu tebyg.

"Rydyn ni'n wynebu penderfyniadau anodd oherwydd argymhellion cyllideb 2015-16."

Roedd y cyngor, meddai, yn ystyried ffyrdd newydd o gefnogi cymunedau a darparu gwasanaethau.