Disgwyl creu 40 o swyddi mewn campfa yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gaeodd y gampfa'n sydyn yn 2011

Mae disgwyl i 40 o swyddi gael eu creu wrth i gampfa, gaeodd yn 2011, ailagor ar gost o £1m.

Dywedodd penaethiaid Total Fitness fod trafferthion prydles wedi golygu eu bod yn gorfod gadael yr adeilad yn Ffordd Stansty.

"Ond rydan ni'n anelu at ailagor y cyfleusterau yn Ebrill gyda chafarpar hollol newydd," meddai llefarydd.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys tri phwll, lle ymarfer ar gyfer teuluoedd a chaffi.