Ymosodiad â chyllell: Apêl yr heddlu

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddioddef anafiadau i'w fron a'i fraich mewn ymosodiad â chyllell.

Roedd y dyn yn gyrru o Fagwyr ar hyd Heol St Bride tua 01:15 nos Fawrth, pan welodd o ddau ddyn yn ymddwyn yn amheus ger fan wen.

Fe ofynnodd i'r dynion beth oedden nhw'n ei wneud, ac fe ymosododd un ohonyn nhw arno gyda chyllell fechan.

Fe ddihangodd y ddau ddyn yn y fan.

Llwyddodd y dyn - sy'n dod o ardal Caer-went - i yrru i Ysbyty Brenhinol Gwent er mwyn cael triniaeth. Mae o erbyn hyn yn gwella gartref.

Nawr, mae'r heddlu'n chwilio am ddau ddyn gwyn yn eu hugeiniau cynnar.

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu ar 101, neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 080 555111, a nodi'r cyfeirnod 490 23/12/14.