BBC Cymru Fyw

Gwersyll sipsiwn ger Stad y Faenol?

Published
image copyrightGoogle
image captionMae safle'r gwersyll arfaethedig dros y ffordd i fynedfa Stad y Faenol
Mae 'na wrthwynebiad lleol wedi i ddyn gyflwyno cais cynllunio i sefydlu gwersyll sipsiwn ger Stad y Faenol ym Mangor.
Mae safle'r gwersyll arfaethedig - sydd ag wyth llecyn i garafán a bloc cyfleusterau - mewn coedwig ger mynedfa Stad y Faenol.
"Dyma'r peth diwetha' 'da ni ei eisiau ar garreg yr aelwyd," meddai Gavin Wyn Jones o Stad y Faenol wrth y Daily Post.
Mae'r tir preifat wedi ei leoli yng Nghae Fodol, Felinheli - rhwng ffordd osgoi Felinheli a'r B4547.
Dyw Cyngor Gwynedd heb ddechrau ystyried y cais.
Mae'r cynghorydd John Wynn Williams wedi mynegi pryderon, yn ogystal.
Fe ddywedodd: "Mae hwn yn ddatblygiad newydd o wyth carafán yng nghefn gwlad, ac mae pobl yn poeni am fynedfeydd ymysg pethau eraill.
"Yn bersonol, dw i'n poeni gan nad ydw i'n gweld y galw - mae 'na wersyll parhaol yn ardal Bangor yn barod.
"Dw i'n 'nabod nifer o'r teuluoedd - does gen i ddim byd yn erbyn y gymuned sispi."

'Llecyn preifat'

Yn ôl y dyn gyflwynodd y cais - Tony Riley - mae'n hyderus y bydd ei gynnig yn llwyddiannus.
"Dw i wedi gwneud y cais, a dw i'n gobeithio y bydd o'n llwyddiannus.
"Llecyn preifat ydi o, nid tir cyngor - mae 'na wahaniaeth mawr.
"Mae pobl yn dweud y bydd 'na blant a chŵn yn rhedeg o gwmpas y lle - ond dydi hynny ddim yn wir.
"Pam mae pobl yn poeni - does gen i ddim clem. Fydd 'na ddim pobl ddieithr yn dod yma - safle i deuluoedd lleol ydi o - felly 'wn i ddim be' ydi'r broblem.
"Dw i 100% yn obeithiol y bydd y cynllun yn cael ei dderbyn. Os na chaiff o, fe a'i at Lywodraeth Cymru i'm helpu."