BBC Cymru Fyw

Eira'n disgyn mewn rhannau o Gymru

Published
image copyrightElwyn Roberts
image captionEira ar yr A470 ger Dolgellau
Mae eira wedi dechrau disgyn dros rannau o Gymru ddydd Gwener.
Fe gafodd rhybudd melyn ei gyhoeddi ddydd Gwener gan y Swyddfa Dywydd, gan ddarogan eira sylweddol ddisgyn ar dir isel hyd yn oed.
Yn ôl y Swyddfa Dywydd, bydd hanner y DU yn diodde' oherwydd y tywydd cyn i'r clirio fedru dechrau dros nos.
Yn Uwchgynghrair Bêl-droed Cymru fe gafodd dwy gêm eu hatal oherwydd y tywydd - y gêm rhwng Y Bala a Bangor a'r un rhwng Y Seintiau Newydd a Derwyddon Cefn yng Nghroesoswallt.
Mae pobl sy'n teithio ar Ŵyl San Steffan wedi cael cyngor i ddisgwyl peth trafferthion, gyda'r ffyrdd yn troi'n rhewllyd yn ystod y dydd.
Mae disgwyl i'r rhybudd fod yn weithredol yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Powys, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Wrecsam.
image copyrightGethin Thomas
image captionRoedd eira hefyd ar Fwlch y Crimea ger Blaenau Ffestiniog