Achub tair menyw o dân yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Fe gafodd tair menyw eu hachub o dân mewn fflat yn Abertawe yn gynnar fore Gwener.

Fe gafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu galw i'r fflat ar lawr cyntaf adeilad ar Ffordd Sain Helen am 00:10.

Bu'n rhaid defnyddio camera delweddu thermal i ddod o hyd i'r tair, ac fe ddefnyddiodd diffoddwyr offer anadlu arbennig i'w cyrraedd.

Mae ymchwiliad eisoes wedi dechrau i achos y tân.

Does dim manylion wedi dod i law am gyflwr y tair menyw gafodd eu hachub.