BBC Cymru Fyw

Rhybudd i yrwyr gymryd gofal

Published
image copyrightSimon Hough
image captionEira ym Mrymbo, Wrecsam

Mae yna rybudd i yrwyr ddisgwyl mwy o amodau gyrru anodd ddydd Sadwrn ar ôl noson o eira a glaw ac wrth i'r tymheredd ostwng.

Mewn sawl ardal roedd y tymheredd o dan pwynt rhewi, ac mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn "byddwch yn barod" ar gyfer rhew.

Yr ardaloedd sydd wedi eu heffeithio waethaf gan rew yw siroedd Ceredigion, Conwy, Caerfyrddin, Powys, Gwynedd, Mynwy, Dinbych, Wrecsam a Fflint.

Bu nifer o ddamweiniau dydd Gwener, ar yr M4, yr A470 ac ar ffyrdd yr ucheldir.

Roedd loriau graeanu yn brysur mewn sawl ardal.

Yn ôl y rhagolygon tywydd mae disgwyl rhew peth cyntaf fore Sadwrn, gyda chyfnodau heulog yn dilyn.

Bu eira yn rhannau o Wrecsam a Sir y Fflint.

Roedd problemau mewn sawl ardal arall ddydd Gwener.

Roedd hi'n anodd gyrru ar yr A470 yn ardal Dolgellau, Gwynedd. Bu'n rhaid i dri o bobl dderbyn triniaeth gan barafeddygon ar ôl damwain ar yr M4 rhwng y Pîl a Margam am 15.18.

  • Bu'n rhaid i ddiffoddwyr helpu ar ôl damwain rhwng pedwar o geir ar yr M4 rhwng Pencoed a Sarn, ger Pen-y-bont am 14:49.
  • Fe wnaeth car droi drosodd ar ffordd mynydd y Rhigos tua'r un amser
  • Bu car mewn gwrthdrawiad a'r rhwystrau ar yr A470 yn ardal Pontypridd am 14:06, a bu'n rhaid i un person gael triniaeth feddygol.
image copyrightElwyn Roberts
image captionEira ar yr A470 ger Dolgellau
image copyrightGethin Thomas
image captionRoedd eira hefyd ar Fwlch y Crimea ger Blaenau Ffestiniog