'Tollau Pont Hafren ymhlith y drytaf'

Cyhoeddwyd

Yn ôl cost y filltir mae pontydd Hafren ymhlith y drytaf i'w croesi yn y byd yn ôl grŵp o ymgyrchwyr.

Daw'r honiad wrth i brisiau newydd ddod i rym yn y Flwyddyn Newydd, gan olygu y bydd y gost i geir yn cynyddu o £6.40 i £6.50.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Drafnidiaeth fod y pris yn codi'n unol a chwyddiant a'i fod wedi ei reoleiddio gan Ddeddf Pontydd Hafren.

Yn ôl y grŵp 'Ymgyrch yn erbyn Tollau Hafren', mae'r gost o groesi o Loegr i Gymru yn rhwystro twf economaidd.

Gwrthododd yr adran drafnidiaeth ymateb i'r honiad fod y gost ymhlith y drutaf yn y byd yn ôl cost y filltir.

Yn ôl y cynghorydd John Warman, aelod o'r grŵp 'Ymgyrch yn erbyn Tollau Hafren', fe fydd y cynnydd diweddara yn ergyd i dwristiaeth ac yn newidiol i gwmnïau cludo nwyddau.

"Mae'r tollau yn cael ei gweld gan bobl Cymru a'n cymdogion dros y ffin fel treth ar fynediad i Gymru, ac mae'n dreth hefyd ar ein busnesau, ac mae ei gwneud yn anodd iddynt gystadlu."

Dywed perchnogion y bont, Severn River Crossing, fod y cynnydd bob mis Ionawr yn cydfynd a'r Mynegai Prisiau Adwerthol.

Tollau o 1 Ionawr

  • ceir - £6.50 (2014 - £6.40 )
  • Cerbydau cludo bach a bysiau bach - £13.10 (2014-£12.90)
  • Cerbydau cludo mawr a bysiau - £19.60 (2014 -£19.20)