Oedi i deithwyr trenau

Cyhoeddwyd

Mae pobl sy'n teithio rhwng de Cymru a Llundain ar y trenau yn wynebu oedi oherwydd gwaith peirianyddol.

Dywed First Great Western nad yw'r prif wasanaethau wedi bod yn gallu mynd a dod o orsaf Paddington.

Roedd y gwaith peirianyddol i fod wedi cael ei gwblhau.

Mae teithwyr yn cael eu dargyfeirio drwy Reading neu'r system danddaearol heibio Ealing Broadway.

"Rydym wedi bod yn cynnal amserlen dros dro - sy'n golygu un trên yr awr o Abertawe a Chaerdydd yn hytrach na dau drên," meddai llefarydd ar ran First Great Western.

Ychwanegodd eu bod yn gobeithio y byddai'r gwasanaeth yn rhedeg yn ôl yr arfer o 15:00.

Mae ad-daliad yn cael ei gynnig i'r bobl hynny sydd wedi dewis peidio â theithio oherwydd yr oedi.