BBC Cymru Fyw

'Diswyddo gweithwyr ar Nos Galan'

Published
image captionRoedd safle City Link yn Ffynnon Taf ger Caerdydd ar gau fore Gwener
Bydd tua 80 o weithwyr cwmni City Link yng Nghymru yn cael eu diswyddo ar Nos Galan, yn ôl undeb yr RMT.
Dywedodd dirprwy ysgrifennydd yr undeb Steve Hedley mai dim ond 10 o bobl fydd yn parhau i gael eu cyflog yn safleoedd y cwmni yn Ffynnon Taf, Abertawe a Gaerwen.
Yn ôl yr undeb bydd mwy na 2,000 o staff y cwmni yn cael eu diswyddo ledled y DU ar Nos Galan.
Cafodd y staff wybod ar ddydd Nadolig fod y cwmni wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.
Dywed yr Undeb fod y sefyllfa yn un "gywilyddus".
Bu cynrychiolwyr yr undeb yn cynnal trafodaethau gyda'r gweinyddwyr EY ddydd Sadwrn.
Mae EY wedi rhybuddio y bydd yna nifer sylweddol o ddiswyddiadau "dros y dyddiau nesaf."
Mae gan City Link dair canolfan yng Nghymru, yn Ffynnon Taf (44 o weithwyr) , Abertawe (30) a Gaerwen , Ynys Môn (16). Ar draws y DU, maen nhw'n cyflogi 2,727 o bobl.
Roedd City Link, sy'n berchen i gwmni buddsoddi Better Captial, wedi galw'r gweinyddwyr ar ôl blynyddoedd o "wneud colledion sylweddol".
Roeddan nhw eisoes wedi rhoi'r gorau i dderbyn parseli gan gwsmeriaid yn eu pencadlys a'u prif ganolfannau dosbarthu, yn ogystal â'r 53 safle ar draws y DU.

Straeon perthnasol

  • City Link: Bygythiad i 90 swyddi