Rheilffyrdd: Ymchwiliad i'r oedi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Simon Lamrock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith cynnal a chadw, ar gost o £200 miliwn, wedi gor-redeg

Mae cwmnïau trenau yn rhybuddio ei bod hi'n bosib y bydd yna fwy o oedi mewn rhai o orsafoedd trenau Llundain ddydd Sul.

Oherwydd y trafferthion dydd Sadwrn dim ond un trên oedd yn teithio bob awr - yn hytrach na dau -rhwng de Cymru a Llundain

Mae Network Rail wedi ymddiheuro ar ôl i nifer o drenau gael eu canslo oherwydd bod gwaith cynnal a chadw wedi gor-redeg.

Dywed cwmni First Great Western eu bod yn disgwyl i orsaf Paddington fod yn gweithio yn ôl yr arfer o 09:00 ddydd Sul.

Mae Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd wedi dweud y byddant yn ymchwilio i'r trafferthion.

Hefyd mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Patrick McLoughlin wedi dweud ei fod yn mynnu atebion gan Network Rail, y cwmni sy'n gyfrifol am rwydwaith rheilffyrdd y DU.