Tân yn difordi bysiau ym Merthyr

Image caption Cafodd 30 o fysiau eu difrodi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'r heddlu yn ymchwilio ar ôl i dân ddifrodi 30 o fysiau ym Merthyr Tudful.

Yn ogystal â'r 30 o fysiau, fe gafodd pum bws mini a char eu dinistro.

Cafodd 40 o ddiffoddwyr eu galw i reoli'r tân mewn depo ar Stâd Ddiwydiannol Pant am 01:00 dydd Sul.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân: "Fe wnaeth ein hymateb cyflym i'r sefyllfa atal y fflamau rhag lledu i fusnesau cyfagos."

Dywed yr heddlu eu bod wedi cau'r A465 am gyfnod oherwydd mwg, a bu'n rhaid dargyfeirio traffig.

Image copyright Empics
Image caption Diffoddwyr ar y safle
Image caption Mae'r heddlu a diffoddwyr yn ymchwilio i achos y tân