Cau atyniad oherwydd 'nam'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Sky Swing yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i atyniad ffair yng Nghaerdydd ar ôl i ddiffoddwyr gael eu galw i achub pobl oedd wedi mynd sownd 65 troedfedd (20metr) uwchben y ddaear.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr achub 12 o bobl o atyniad Sky Swing yng Ngŵyl y Gaeaf, Caerdydd.

Hwn yw'r trydydd digwyddiad i darfu ar yr atyniad ers iddo agor.

Mae'r gweithgor iechyd a diogelwch yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru nid oedd yna gysylltiad rhwng y "nam" dydd Sadwrn a'r digwyddiad blaenorol.

Yn gynharach yn y mis, fe wnaeth gwyntoedd achosi i gerbydau'r atyniad daro yn erbyn ei gilydd.

Dau ddiwrnod yn ddiweddarach bu'n rhaid cau'r Sky Swing oherwydd gwyntoedd cryf.

Dywed Sayer's Amusements, rheolwyr yr atyniad, y bydd y Sky Swing wedi cau tra bod ymchwiliad yn cael eu ei gynnal.

Dywedodd llefarydd: "Bu nam trydanol, nam wnaeth ddechrau proses diogelwch awtomatig y Sky Swing, gan ei roi ar stop."

"Rydym yn ymchwilio i'r nam, a bydd yr atyniad ond yn ailddechrau unwaith ein bod yn fodlon fod y nam wedi ei gywiro.

"Doedd dim peryg i unrhyw aelod o'r cyhoedd yn ystod y digwyddiad.

Mae Gŵyl y Gaeaf yn ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Caerdydd.

Straeon perthnasol