Gohirio gem Wrecsam

Cyhoeddwyd

Cafodd gem Wrecsam yn erbyn Forest Green Rovers ei ohirio ddydd Sul oherwydd bod y cae wedi rhewi.

Dywedodd y clwb fod y Cae Ras wedi rhewi ar ôl eira a glaw trwm nos Sadwrn.

Fe wnaeth y tymheredd gwympo dan bwynt rhewi dros nos, a gan nad oedd yna fawr o obaith i'r tymheredd godi penderfynwyd yn gynnar ddydd Sul i ohirio'r gem

Roedd swyddogion Forest Green yn cytuno gyda'r penderfyniad.

Does dim dyddiad newydd wedi ei gytuno ar gyfer y gem.