BBC Cymru Fyw

Difrodi 30 o fysus: ymchwiliad yn parhau

Published
image captionCafodd 30 o fysus ynghyd â phum bws mini a char eu difrodi.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'r heddlu yn parhau i ymchwilio ar ôl i dân ddifrodi 30 o fysus mawr ym Merthyr Tudful.
Hefyd fe gafodd pum bws mini a char eu dinistrio.
Cafodd 40 o ddiffoddwyr eu galw i reoli'r tân mewn canolfan ar Stad Ddiwydiannol Y Pant am 01:00 ddydd Sul.
Dywedodd y rhai sy'n ymchwilio i achos y tân y byddai'n rhaid astudio lluniau camerâu cylch cyfyng er mwyn ceisio penderfynu a gafodd y tân ei gynnau'n fwriadol.
Yn y stad ddiwydiannol dywedodd Dewi Jones o Wasanaeth Tân De Cymru: "Mae 'na ddifrod llwyr fan hyn ond er mwyn ceisio darganfod ble y cychwynnodd y tân, bydd angen edrych ar ddelweddau camerâu cylch cyfyng neu rywbeth tebyg.
"Fe ledodd y tân o un cerbyd i'r llall ... ac mae hi'n bwysig fy mod i'n darganfod cymaint o dystiolaeth â phosibl ..."
Roedd camerâu ar nifer o adeiladau yn yr ardal, meddai, ac un ar yr injan dân gyntaf i gyrraedd y stad ddiwydiannol.
image copyrightEmpics

Straeon perthnasol

  • Tân yn difordi bysiau ym Merthyr